Onderwerp Aflopend sorteren Auteur Aangemaakt Laatste reactie
Remonstrantie 1763 .9 Toon Wagemans 27-12-2019 27-12-2019 5
Renteboek 1423 - ontbrekende stukjes Chris Claus 10-01-2022 10-01-2022 7
rentmeester rekening Assen 1650 Broer Roorda 16-07-2020 16-07-2020 3
Rentmeesterrekening 1648 in Assen Broer Roorda 06-11-2019 09-11-2019 9
Resolutie Staten Generaal Jan Paul van der Spek 03-09-2020 03-09-2020 3
Resolutie van de vertegenwoordigers van Fivelingo en Hunsingo (eind 16e eeuw) Mirjam 21-05-2019 25-05-2019 3
Resoluties Staten Generaal Jan Paul van der Spek 10-01-2022 10-01-2022 2
Resultaten gebruikersonderzoek Wat Staat Daer Luud de Brouwer 30-04-2018 22-05-2018 2
RH132 fol 4a en 4b Aad Neeven 27-03-2019 29-03-2019 5
RH132 fol 4a en 4b tweede deel Aad Neeven 27-03-2019 31-03-2019 11
Rietvelt 1661 Luke J 04-01-2021 04-01-2021 3
Robert Bunn 1622 Peter 18-02-2021 22-02-2021 10
Robert Crouch Peter 29-03-2020 29-03-2020 1
Roelof Dassen 1697 Broer Roorda 24-04-2020 25-04-2020 2
Roesmont of Roermont? robby 28-12-2018 30-12-2018 5
Rolregister Maastricht 1429 - Kan iemand mij transcriptie aanvullen c.q verbeteren ? Boed Marres 03-07-2020 03-07-2020 4
Rolregister Maastricht 1429 - Kan iemand mijn transcriptie aanvullen c.q verbeteren ? Boed Marres 03-07-2020 03-07-2020 2
Rond 1610 in Gelderland Tim 19-05-2021 19-05-2021 3
root gront roel ten Klei 15-01-2022 17-01-2022 2
Rotterdam akte 6 aug. 1750 bij notaris Levinus Silvergieter Engelszn Anneke 03-02-2017 04-02-2017 4
Rus tut(i) ?! Maurice Roefs 30-03-2021 30-03-2021 7
Sale of "Som" meaning of transaction ? JJ Johnson 17-08-2020 17-08-2020 5
Saltpeterhuys JJ Johnson 21-10-2020 21-10-2020 3
Samen puzzelen op notariële akten op 9 april bij Het Utrechts Archief. Komt u ook? Nieuws Joyce Pennings 28-03-2019 0
Saunders vs van der Elst John van Immerseel 18-09-2018 24-09-2018 22