Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Voirszeyde/ voirgenoemt en laatste zin 1465 Antwerpen

Sr # 69 f 300 v 002 Felix archief Antwerpen

1. Adriaen en[de] sijn wijf voirsz[eyt] verc[ochten] Lenaerde vander Heyndonc backe[r]

en[de]

2. Katlinen Melijs e[iu]s uxor[e] een huys metter achtercame[re]n metten

3. derdend[e]ele vand[en] borneputte metten hove gr[onde] e[t] p[ertinen]t[iis] geheete[n]

den Cleynen

4. Ancker gest[aen] inde Mee[re] tussche[n] Gheysbrecht Heystecx des

cordewagencruyders huys

5. geh[eeten] den Grooten Ancker dwelc hij opten dach van heden jeg[hens] den

voirsz[eyde] Adr[iaen]

6. tSmit vercregen heeft ex u[n]a oostweert en[de] Jan Laureys des huydevetters

7. ex alt[e]ra comen[de] acht[er] metten voirsz[eyde] hove aende[r]s voirsz[eyde] Adriaen

tSmits

8. en[de] Gielijs tSmits sijns brueders erve gelyc dat nu ald[aer] vergunnert

9. bepaelt en[de] bereykent is. Dr[oech] op te w[ae]rne op XX s[chellingen] gr[ooten] erflic

10. den kind[eren] des voirsz[eyde] Adr[iaen] tSmits en[de] XV s[chellingen] gr[ooten]

lijft[ochte] Jan Beys 1 vine

11. na inhoud der brieve d[aer] jaerlix uutgaende. Ende dien chijs en[de] com[m]er

12. voirg[enoemt] geloefde d[e] voirsz[eyde] Lenaert die mede voor ons quam p[ro] se e[t]

13. suis voerd[en] altijt uut sinen huys geh[eeten] den Cleynen Ancker voirg[enoemt]

te

14. geld[en] en[de] te bet[alen] sonder des voirsz[eyde] Ghijsbr[echts] huys geh[eeten]

den Grooten

15. Ancker en[de] die and[eren] goed[en] die d[aer] meer voer verbond[en] moegen sijn

16. cost last oft scade. En[de] dat het selver huys geh[eeten] den Cleynen Anck[er]

17. voirg[enoemt] medepant is over V oude gr[ooten] erflic den gods[huyse] van S[in]te

18. Michiels. It[em] over XXI oude gr[ooten], II oude engelsthe ende II pond was

19. erflic Henricke van Halmale. It[em] over XX s[chellingen] gr[ooten] brab[antse] erflic

der

20. wedewen Raes van Bosbeke.

21. en[de] over XX s[chellingen] gr[ooten] lijft[ochten] der kinde[re]n

22. wilen Andries Mathijss[zoens] welke IIII geheelen van co[me]n[de lestgenoemt

23. de voirs[zeyde] Ghijsbr[echt] Heystec uut sinen huyse geh[eeten] den Grooten Ancker

voirg[enoemt]

24. gelden[de] is na inh[oud] der br[ieve] en[de] noch over XXX s[chellingen] gr[ooten]

erflic Jacope tSmits

25. des voirsz[eyde] Adr[iaens] brued[er] die Henrick de Bisscop uut sinen huyse

geh[eeten] d[e]

26. Duyve neff[ens] de voirsz[eyde] Grooten Ancker gest[aen] gelden[de] is na inh[oud] der

br[ieve]

27. en[de] anders niet. Cond[itione] dat alle dwater vand[en] voirsz[eyde] III huysen

28. en[de] erve etc ut supra toten usq.. ad fin. Sond[er] arg[elist]

 

Reacties (1)

René van Weeren zei op ma, 09/25/2023 - 22:13

Guido, een paar detailkwesties maar. Complimenten! De laatste formulering is een korte manier om te verwijzen naar de uitgebreide voorwaarden in eerder akten dienaangaande (betreffende de aanleg van goten)

1. Adriaen en[de] sijn wijf voirsz[eyt] verc[ochten] Lenaerde vander Heyndonc backe[r]

en[de]

2. Katlinen Melijs e[iu]s uxor[e] een huys metter achtercame[re]n metten

3. derdend[e]ele vand[en] borneputte metten hove gr[onde] e[t] p[ertinen]t[iis] geheete[n]

den Cleynen

4. Ancker gest[aen] inde Mee[re] tussche[n] Ghijsbrecht Heystecx des

cordewagencruyders huys

5. geh[eeten] den Grooten Ancker dwelc hij opten dach van heden jeg[hens] den

voirsz[eyde] Adr[iaen]

6. tSmit vercregen heeft ex u[n]a oostwaert en[de] Jan Laureys des huydevetters

7. ex altra comen[de] acht[er] metten voirsz[eyde] hove aendes voirsz[eyde] Adriaen

tSmits

8. en[de] Gielijs tSmits sijns brueders erve, gelyc dat nu ald[aer] betym[m]ert

9. bepaelt en[de] beteykent is. Dr[oech] op te w[ae]rne op XX s[chellingen] gr[ooten] erflic

10. den kind[eren] des voirsz[eyde] Adr[iaen] tSmits en[de] XV s[chellingen] gr[ooten]

lijft[ochte] Jan Beys wive

11. na inhoud der brieve d[aer] jaerlix uutgaende. Ende dien chijs en[de] com[m]er

12. voirg[enoemt] geloefde d[e] voirsz[eyde] Lenaert die mede voor ons quam p[ro] se et

13. suis voerd[aen] altijt uut sinen huyse geh[eeten] den Cleynen Ancker voirg[enoemt]

te

14. geld[en] en[de] te bet[alen] sonder des voirsz[eyde] Ghijsbr[echts] huys geh[eeten]

den Grooten

15. Ancker en[de] der and[ere] goed[en] die d[aer] meer voer verbond[en] moegen sijn

16. cost last oft scade. En[de] dat het tselve huys geh[eeten] den Cleynen Anck[er]

17. voirg[enoemt] medepant is over V oude gr[ooten] erflic den gods[huyse] van S[in]te

18. Michiels. It[em] over XXI oude gr[ooten], II oude Engelsche ende II pond was

19. erflic Henricke van Halmale. It[em] over XX s[chellingen] gr[ooten] Brab[ants] erflic

der

20. wedewen Raes van Bosbeke.

21. en[de] over XX s[chellingen] gr[ooten] lijft[ochten] den kinde[re]n

22. wilen Andries Mathijss[zoens] welke IIII percheelen van com[me]r lestgenoemt

23. de voirs[zeyde] Ghijsbr[echt] Heystec uut sinen huyse geh[eeten] den Grooten Ancker

voirg[enoemt]

24. gelden[de] is na inh[oud] der br[ieve]. En[de] noch over XXX s[chellingen] gr[ooten]

erflic Jacope tSmits

25. des voirsz[eyde] Adr[iaens] brued[er] die Henrick de Bisscop uut sinen huyse

geh[eeten] d[e]

26. Duyve neff[ens] den voirsz[eyde] Grooten Ancker gest[aen] gelden[de] is na inh[oud] der

br[ieve]

27. en[de] anders niet. Cond[itione] dat alle dwater vand[en] voirsz[eyde] III huysen

28. en[de] erven etc. ut supra tota[ma] usq[ue] ad finem. Sond[er] arg[elist]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.