Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nieuwe poging ter correctie 1438 Antwerpen

1438 Matheeus vanden Male, Bouwen Snoeye, Jan de Bruyne en Lijsbeth Quadehage verc Clause Joes 2 steden op Clapdorp gebleven van Janne vanden Male.

Sr #25 f 281 v003 – v004

 

1. Matheeus vanden Male , Bouwen Snoeye , Jan de Bruyne ende

2. Lijsb(eth) Quadehage cum tutore vercochten Clause Joes twee steden

3. met huisingen hove gronde gestaen neffens een op Clapdorp tussen Matheeus

4. kinderen van Loebroec ex una ende Maes Oeme ex altera gelyc hen

5. die bleven sijn van Janne vanden Male ende van den sinen wive

6. Drouch op te waerne op XVI oude yngelse ende III hoenre erflic den

7. godshuise van sinte michiels .Item op alsulken twee noble erflic als

8. Jan van Eyck d(aer) op heeft . Salvo iure domini

 

1. Claus Joes voers debet op deens.tsjaers erflic II lib grooten ut communiter dandum

2. VI ste uden unde obligavit de voers(creven) II steden ende voers se et sua

3. Salvo dat hij die aut sui XX scellingen groote erflic daer af af sullen moeten

4. lossen ende quiten van heden oic I jare ende dander XX scellingen groote van

5. heden oic II jare ende atlijt elken penninc met XVI deniers die

6. voers munten ende met verscheenerder renten . Salvo iure domini

Reacties (2)

René van Weeren zei op vr, 06/09/2023 - 21:12

Ik maak dit er van:

1. Matheeuen Vanden Male, Bouwen Snoeye, Jan De Bruyne ende

2. Lijsb(eth) Quadehage cum tutore vercochten Clause Joes twee steden

3. met huisingen hove gronde gestaen neffens een op Clapdorp tussen Matheeus

4. kinderen van Loebroec ex una ende Maes Oeme ex altera gelijc hen

5. die bleven sijn van Janne vanden Male z[aliger] g[edachten] ende van den sinen wiven

6. Droech op te waerne op XVI oude Yngelsce ende IIII hoenre* erflic den

7. Godshuise van Sinte Michiels. Item op alsulke twee noble erflic als

8. Jan van Eyck d(aer) op heeft. Salvo iure domini

 

1. Claue Joes voirsz[eyt] debet p[re]d[ic]tis tsjaers erflic II lib[rae] grooten pro ut communiter dandum

2. VIta m[er]tis unde obligavit de voers(creven) II steden ende voerd[er] se et sua

3. Salvo dat hij die aut sui XX scellingen grooten erflic daer af af sullen moeten

4. lossen ende quiten van huden ov[er] I ja[er]e ende dandum XX scellingen grooten van

5. huden ov[er] II jae[re] ende altijt elken penninc met XVI deniers die

6. voirsz[eyde] munten ende met verscenender renten . Salvo iure domini

Pauwel zei op vr, 06/16/2023 - 14:00

r. 4 ... Maes Oems ... (Voor de -s vgl. Mattheeus en Claus in de rr. 1.)

r. 5 ... van Janne vanden Male en[de] van sinen wive[n] ...
Oorspronkelijk stond er 'vanden Malen'; de slot-n is gedelgd middels twee verticale streepjes.
'van den sinen wiven' staat er natuurlijk niet.

r. 2 (tweede tekst): VIta m[er]tii ... voerscr[even] ...

r. 3 (tweede tekst): Na 'salvo dat hij' is het woord 'die' gedelgd, na 'erf[lic]' is 'd[aer]af' gedelgd. 
De zin wordt dus: Salvo dat hij aut sui XX scellingen grooten erflic af sullen moeten | lossen ...

r. 4 (tweede tekst): Ik lees, net als Guido, 'dand[er] XX s[cellingen]'.

r. 5/6 (tweede tekst): ... d[er] | voirs[creven] mu[n]ten ...

Groet, Pauwel

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.