Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Liempde 1561-68 (redelijk leesbaar..)

Beste lezer, 

 

Ik heb een passage uit de schepenbank van Liempde waar ik erg geïnteresseerd in ben..

Aangehecht de pagina waar het om gaat, maar het is ook hier te vinden:

https://proxy.archieven.nl/235/54A9E8B23293427EA51CAD7521908EDF

 

Het gaat - voor zover ik kan zien - om alinea 2 t/m 4. 

 

Alinea 2 begint volgens mij met: 'Bert Henrik(?) Symmon man en momber Mettens syns huysvrouw dochter Laurens Hessels...' Van wat volgt kan ik wel woorden lezen, maar geen logische zinnen maken. 

 

Alinea 3 begint volgens mij met: 'Luthen dochter Lauwrens Hessels met haeren momber is te deel gevallen .... land genaamd den Druif(??) zo groot en klein als....' daarna wordt het moeilijker voor me.

 

Alinea 4 begint volgens mij met: 'Goeijart Henrick Jan .... man en momber Mettens sijns huysvrouw..' Ik kan het vooral volgen omdat de namen al getranscribeerd zijn... 

 

Hoe dan ook, ik het betreft een erfdeling van de familie Hessels. Ik ben heel benieuwd hoe dit gezin in elkaar steekt, vandaar de vraag: wie kan er meer van maken? 

 

Hartelijke groet, Sanne 

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op di, 09/27/2022 - 08:17

Dit is wat ik er van kan maken:

 

Borst Henrick Eymmen, man ende momber Mettens, sijnen husyvrouwe, dochter Lauwreys
Hessels is te deel gevallen den hogen west acker vier lopensaet grot,
doen sij Lambert Martens Danen sij die wedue Arien Roelans Deen van
Lauwreys Hessels Danen eynd die weduw Pieter Ariens Hessels met eenen
erfwech te wegen over Jan Lauwreys Hessels acker, noch in den aepen bomen
een dachmaet ende een dordendeel dachmaets d'welc rijt ende deelt met
Lambert de Raeymeker ende Emken in den Leeuwe hier uyt den chijns ut supra.

Lijsken, dochter Lauwreys Hessels, met haren momber is te deel gevallen een
stuck lants, genompt Den Dries, soe grot ende cleyn alst daer leet, doen
sij Lambert Martens Danen sij ende dat eynd Arien Pauwels Danen
eynd Ghijb aent Laer noch vijf gulden s'jaers aen Goeyert Lauwreys
Hessels. Actum den 24en Februario anno 1567 in presentie Jan Willems ende Ghijb Wouters.

Goeyart Henrick Jan Korst, man ende momber Metens sijnen huysvrouw,
een Lijske met haren momber allen soenen ende dochteren Lauwreys Hessels
ende Cathelijnen sijnder huysvrouw ende dragen op den heiligen geestmester
tot Liend die nu is ende naemals wesen sal, eenen scepenenbrief van Liende
van enen halven gulden s'jaers, hercommende van eenen testament van Wouter
hennen wittigen broeder, dat hij gemackt hadde den heilige geest tot Liend
nae inhout des briefs daeraf sijnde van date vijfthienhondert ende
62 den 20en January ende hebben die voorsz. Goeyart Henrick Jan Korst,
man Mettens ende Lijsken met haren momber ende vertijden opten voorsz. brief tot
behof den heiligen geest tot Liend nu ende ten ewygen dagen, geloven op
hen ende hennen die sij nu ter tijt hebben ende vercrigen mogen vast ende stedich
te houden en den voorsz. brief loes ende vrij te waren. Actum den 24en Februario
1567 in presentie Jan Willems ende Ghijb Ghijb Wouters.

Sanne zei op di, 09/27/2022 - 09:42

Goedemorgen Geert, 

Jeetje, dat ziet er toch wel uit als heel veel werk, dank je wel!

En hele nuttige informatie, een heel gezin gevonden :)

Nogmaals heel erg bedankt, hartelijke groet, Sanne

herman zei op wo, 09/28/2022 - 16:11

Normaal worden belendingen beschreven als : de ene zijde.... de andere zijde .... ook wel geschreven als d'een en d'ander.

En in deze akte schrijft men (volgens mij) de variatie  deen en dander. 

Dit heeft gevolgen voor de namen Damen en Deen

Ik heb de foute woorden doorgehaald en geel gearceerd zoals het (volgens mij) gelezen moet worden

1e alinea: doen [deen] sij Lambert Martens Danen dander sij die wedue Arien Roelans Deen deen van Lauwreys Hessels Danen  dander eynd die weduw Pieter Ariens Hessels met eenen

2e alinea: doen  deen
sij Lambert Martens Danen dander sij ende dat eynd Arien Pauwels Danen dander
eynd Ghijb aent Laer noch vijf gulden s'jaers aen Goeyert Lauwreys

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.