Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nieuwe woorden bij verkoop ??? 1423 Antwerpen

17/05/1423 Jan Kempe verc Adriaen Snoeye den smit muer vanden middelweech voirwaert van huyse aende Nieuweveemerct

InventarisNr. SR#9 f 246 r 002

 

1. Jan Kempe verc Adriaen Snoeye den smit eenen halven camer vanden middelweech

2. voirwaert van alsulken huyse als staet aen de nieuwe veemerct alder naest des

3. selfs Adriaens huys tot dier siden waert alsoe dat de selve Adriaen een gote

4. sal dair op mogen leggen ende daer in .ende die te breke ende weder te make ende

5. te ankeren op sijn selfs cost ende des gelenx soe bekent de voirs Adriaen dat de

6. vorighe Jan Kempe oft sijn nacomelingen van sine middel ghemel achtdeel sal

7. moghen op sijnen muer leggen oec een gote daer aen te breke te make daer

8. in cameren op sijns selfs cost maer soe wanneer dat des gestiet dat hij daer

9. den selven Adrianen of sinen nacomelingen enc sal reyken ende betalen binnen jaers

10. XV scilde te weten es twee scellingen groote brabantse voer elken scilt genebent prout ende des soe

11. kenden sij onderlinge wanneer dat eenich van hen beide of beide een van te

12. sullen wille maken onder des voirs Jans Kempe muer dat sij dan die sullen doen

13. sindende op huer beider cost alsoe verre als de voirs muer niet ghenoech ghe-..

14. sindeert en es alle dingen sonder argelist.

ps: l14 dinge of dage ??

Guido

Reacties (3)

herman zei op zo, 09/25/2022 - 12:33

regel 8 gestie t   gesciet

regel 10 elken scilt genebent  gerekent

13. sindende   fundende

regel 14 sindeert  fundeert 

regel 14 dinge of dage? Ik lees dingen

Michel G. zei op ma, 09/26/2022 - 20:30

Ik lees net als Herman in regel 14 - vrij duidelijk zelfs - "dingen" (en geen "dagen"). Dat betekent dat in de akte op f242 (r 003) ook "dingen" staat (en geen "dagen").
Ook kom je via deze akte ook te weten dat het laatste woord van regel 11"vaute" is, met als gevolg dat we nu ook weten dat regel 11 van de akte op f242 (r 003) begint met de woorden "eenich vaute" (en geen "baute" of "bante")

1. Jan Kempe verc Adriaen Snoeye den smit eenen halven muer vanden middelweech
2. voirwaert van alsulken huyse als staet aen de nieuwe veemerct alder naest des
3. selfs Adriaens huys tot dier siden waert alsoe dat de selve Adriaen een gote
4. sal dair op mogen leggen ende daer in vaeren(?) die te breke ende weder te maken ende
5. te ankeren op sijn selfs cost ende des gelijcx soe bekent de voirs Adriaen dat de
6. voirgenoemde Jan Kempe oft sijn nacomelingen van sinen middel ghevel achterwaert sal
7. moghen op sijnen muer leggen oec een gote daer aen te breken te maken daer
8. in t'anckeren op sijns selfs cost maer soe wanneer dat des gesciet dat hij dan
9. den selven Adrianen of sinen nacomelingen uut sal reyken ende betalen binnen jaers
10. XV scilde te weten es twee scellingen grooten brabants voer elken scilt gerekent prout ende des soe
11. kenden sij onderlinge wanneer dat eenich van hen beiden of beide een vaute
12. sullen willen maken onder des voirs Jans Kempen muer dat sij dan die sullen doen
13. funderen op harer beider cost alsoe verre als de voirs muer niet ghenoech ghe-
14. fundeert en es alle dingen sonder argelist 

Guido Snoeys zei op di, 09/27/2022 - 08:24

Ik twijfelde al aan dagen tov dingen...

Het woord vaute of voute ken ik als een klein kamertje maar hier als een boog of zo ?

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.